ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Często zadawane pytania

1. Czym jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK) ?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w skrócie EBOK służy do przeglądania podstawowych informacji dotyczących państwa mieszkania. Za pomocą EBOK'a mogą Państwo przeglądać informacje dotyczące danych lokalu, obrotów na koncie lokalu, aktualnego salda na koncie lokalu, informacje dotyczące opłat, przyznanych dodatków mieszkaniowych. Istnieje również możliwość wydrukowania bezpośrednio ze strony WWW na "białej kartce" blankietu przelewu na konto Wspólnoty Mieszkaniowej uwzględniającego indywidualne dane nadawcy.

2. Czy korzystanie z EBOK jest bezpieczne ?

Korzystanie z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest w 100 % bezpieczne, o ile nie udostępni się swojego hasła osobom trzecim.

3. Jakie oprogramowanie jest potrzebne aby korzystać z EBOK ?

Aby korzystać z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta wymagana jest dowolna przeglądarka Internetowa.

4. Jak założyć konto uprawniające do korzystania z EBOK ?

Aby założyć konto uprawniające do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta należy złożyć wniosek u zarządcy.

5. Czy można zrezygnować z posiadanego konta EBOK ?

Z korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta można w każdej chwili zrezygnować. Należy fakt ten zgłosić u zarządcy.

6. Ile kosztują założenie i prowadzenie konta EBOK ?

Założenie i prowadzenie konta Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest całkowicie bezpłatne.

7. Czy mogą założyć konto przez Internet lub telefon ?

Ze względu na wymagany podpis na wniosku uruchamiającym korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta założenie konta przez Internet lub telefon jest niedostępne.

8. Czy EBOK działa pod Linux'em ?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest w pełni obsługiwane przez system LINUX.

9. Nie pamiętam hasła. Jak mogę je odzyskać ?

Jeśli zapomnieli Państwo hasła istnieje możliwość ponownego wygenerowania hasła bez konieczności wizyty w biurze zarządcy. Po wygenerowaniu nowego hasła zostanie ono przesłane na adres e-mail skojarzony z Państwa kontem EBOK. Jeśli z kontem EBOK nie jest skojarzony żaden adres e-mail wtedy jedyną możliwością ponownego wygenerowania hasła jest wizyta w biurze zarządcy. Ze względów bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby do konta e-mail, które podali Państwo jako skojarzone z kontem EBOK nie miały dostępu osoby do tego niepowołane!

10. Jakie korzyści płyną z korzystania z EBOK ?

Główną zaleta korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta jest fakt, iż mogą Państwo o każdej porze dnia i nocy z dowolnego miejsca na świecie sprawdzić podstawowe informacje dotyczące Waszego mieszkania.